Pleasure Boat Equipment - Seat Pedestals

Stolstativ

NorSap har utviklet perfekte løsninger til det maritime markedet.
Våre stolstativer er tilgjengelig i ulike versjoner; fast høyde, justerbar høyde, fjær og gass demping. Toppen kan dreies fritt og låses i kjøreretning. Alternativer som glideskinner og 360° rotasjon er tilgjengelig.

 

 

1110
- Stolstativ med fast høyde

1110 - FIXED HEIGHT

1111
- Fast høyde med liten stett

1111 - FIXED HEIGH WITH SMALL BASE

1182
- Fast høyde ekstra lav

1182- FIXED HEIGH EXTRA LOW

1301
- Manuell høydejustering

1301 - MANUALLY HEIGHT

1400
- Fast høyde, fjær demping

1400 - FIXED HEIGHT SPRING SUSPENDED

1424 - Fast høyde ekstra lav med fjær demping

1424 - FAST HØYDE EKSTRA LAV MED FJÆR DEMPING

1481
- Gassfjær dempet høydejust.

1481- GAS SUSPENDED HEIGHT ADJUSTABLE